Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen

Wie zijn de NBMV’s ?

Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV’s) zijn gevluchte jongeren van minder dan 18 jaar die in België aankomen zonder ouders of wettelijke voogd.

Kinderen, net zoals volwassenen, vluchten omwille van oorlog of conflictsituaties, vervolging, miserie en ontbering. Ze worden verplicht hun thuis te verlaten en hun land te ontvluchten om hun fysieke en morele integriteit te vrijwaren. Sommigen zijn het slachtoffer van mensenhandel in het kader van economische of seksuele uitbuiting.

Een deel van deze kinderen komt in een West-Europees land aan na een erg gevaarlijke reis. Ze komen alleen toe, zonder familie. Ze lijden onder de afstand, het misbruik en trauma’s die ze ondergaan hebben.
Wanneer ze toekomen in ons land, stoten ze op de taalbarrière, nieuwe gewoontes, een administratief systeem waarmee ze niet vertrouwd zijn. Over het algemeen bezitten ze niet veel, zijn ze uiterst kwetsbaar en makkelijk uit te buiten. Ze lijden op sociaal en psychologisch vlak en hebben nood aan aangepaste hulp volgens hun noden en specifieke situatie.

De moeilijkheden waarmee NBMV’s te maken hebben zijn complex en meervoudig :

  • Trauma‘s meegemaakt in hun land van herkomst en tijdens hun reis naar België,
  • Scheiding van hun ouders, hun familie en omgeving,
  • Problemen in verband met hun vlucht en de noodzaak om hun plaats te vinden in de Belgische samenleving,
  • Moeilijkheden in verband met hun leeftijd,
  • Voor sommigen, problemen in verband met hun status als jonge ouders,

Toch willen deze jongeren, ondanks de problemen en obstakels die ze meegemaakt hebben, hun leven heropbouwen. Bovenop de bijzonderheden die eigen zijn aan hun situatie, blijven het kinderen of adolescenten met dezelfde noden als jongeren geboren in België. Ze hebben ook nood aan een luisterend oor, veiligheid en toekomstperspectieven. Ze willen graag jongeren van hun leeftijd leren kennen, plezier maken en zich amuseren, een degelijk leven leiden en hopen op een betere toekomst.

De menselijkheid is een kind het best mogelijke verschuldigd.

Verdrag van Genève van de Rechten van het Kind, 1924.

Mentor-Escale begeleidt NMBV’s bij hun vertrek uit opvangcentra, op het moment dat ze beginnen aan hun integratie in België. In Mentor-Escale hebben vele jongeren een persoon gevonden die ze kunnen vertrouwen of vrienden waarmee ze vreugdevolle en menselijke momenten kunnen meemaken. Velen onder hen zijn opnieuw begonnen met studeren, hebben werk en een woning gevonden en hebben zich geïntegreerd in de Belgische samenleving. Uiteindelijk schenken zij met hun nieuwe leven hier ons energie, hun wil en de rijkdom van hun cultuur.

Meer informatie:

*Deze pedagische fiche kwam tot stand door een anvulling van het pedagisch dossier van Amnesty International van 2016 “La migration ici et ailleurs” om de specifieke kwestie rond NBMV’s aan te kaarten.