Mentor-Jeunes

Mentor-Jeunes

Mentor-Jeunes, de zusterorganisatie van Mentor-Escale, is een Franstalige vzw die in 2009 opgericht werd. In het begin is het tot stand gebracht om het schoolverankeringsproject en de as school/opleiding, zoals hierboven omschreven, uit te voeren. De activiteiten werden echter uitgebreid tot de socio-educatieve opvolging van de jongeren volgens dezelfde werkmethodologie en filosofie van Mentor-Escale. In 2016 werden een vijftigtal jongeren begeleid op vlak van school en opleiding, terwijl 23 jongeren begeleid konden worden door een maatschappelijk werker in hun sociale en administratieve handelingen.

In samenwerking met Mentor-Jeunes werden de burgerschapsopleidingsmodules georganiseerd. In 2016 vonden er vijf vormingsmodules plaats.

Mentor-Jeunes is ten slotte actief op niveau van de begeleiding van jonge ouders en hun kinderen. Naast de socio-educatieve begeleiding van deze jongeren, werden er in 2016 8 activiteiten georganiseerd voor jonge ouders en hun kinderen met 93 deelnames.

In 2016 bestond het team van Mentor-Jeunes uit 5 werknemers. Zij werken in synergie en complementariteit met het team van Mentor-Escale. Elke week worden de twee teams samengebracht in een vergadering waardoor de balans en de link tussen de verschillende werkingen (school, huisvesting, psychologische begeleiding, collectieve activiteiten) opgemaakt kan worden en gepraat kan worden over de noden en vragen van de jongeren.