Wat kan u doen?

Wat kan u doen?

Een financiële gift doen, een woning verhuren of onthaalgezin, peter,meter of zelfs vrijwilliger worden voor Mentor-Escale, uw daad kan het verschil maken in de levens van de kinderen en jongeren die we begeleiden!

Een schenking doen

Door een schenking te doen aan Mentor-Escale, maakt u het mogelijk dat we verder jonge vluchtelingen kunnen helpen en omkaderen zodat ze actieve en verantwoordelijke burgers worden in de Belgische samenleving.

Ik schenk één keer

Overschrijving: U kan het bedrag van uw keuze storten op de IBAN-rekening: BE72 2100 9194 27 16 en BIC GEBABEBB. Mededeling: Uw naam – Schenking – Mentor-Escale

Ik schenk elke maand

Een regelmatige gift maakt het voor ons mogelijk om onze projecten gemakkelijker te kunnen plannen en acties op grotere schaal te voorzien en meer tijd te hebben die we kunnen besteden aan Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen.

Elke jaarlijkse schenking vanaf 40 EUR is fiscaal aftrekbaar. Dit houdt in dat u 45% van uw schenking recupereert. Zo betaalt u voor een schenking van €40 in werkelijkheid slechts €20.

Een solidariteitsactie organiseren

Ongeacht of het gaat om een familiaal (huwelijk, geboorte, verjaardag,…) of een professioneel evenement, stel uw vrienden of medewerkers voor om een schenking te doen aan Mentor-Escale en deel uw vreugde met diegene die er nood aan hebben.

Neem Mentor-Escale op in uw testament

Wenst u uw erfenis te delen met diegenen die er nood aan hebben? De vzw Mentor-Escale is gemachtigd om nalatenschappen en schenkingen te krijgen. Een schenking doe je tijdens je leven. De nalatenschappen worden pas effectief na uw overlijden.

Elke nalatenschap aan een vzw moet het voorwerp van een testament uitmaken. Raadpleeg uw notaris. Hij is de best geplaatste persoon om u raad te geven en de interessantse formule voor te stellen. Hij zal u helpen bij het opstellen van uw testament.

Onze gecontroleerde en gedetaileerde rekeningen zijn raadpleegbaar op  www.donorinfo.be. De stichting Donorinfo informeert de bevolking in alle onpartijdigheid en transparantie over de activiteiten en financiële middelen van Belgische filantropische organisaties die hulp bieden aan personen in nood in binnen- of buitenland.

Onthaalgezin worden

Indien u zich op middellange of lange termijn zou willen verbinden en voltijds onthaalgezin wil worden voor een Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling, gelieve het formulier via onderstaande link in te vullen:

Formulier

U zal spoedig uitgenodigd worden voor een collectieve informatiesessie in Brussel of Namen.

Word peter of meter

Indien u een steunfiguur wil worden voor een jonge erkende vluchteling en uw tijd aan anderen of aan activiteiten wil schenken, gelieve contact op te nemen met  Julie Charlet per e-mail:

julie.charlet@mentorescale.be

Om meer te weten over het peterschap van een jonge vluchteling.

Verhuur een woning

Wil u rechtstreeks en concreet ter hulp schieten voor jonge vluchtelingen?  Beschikt u over huurpanden?

Aarzel niet contact op te nemen met Mentor-Escale. We brengen u in contact met NBMV’s die we begeleiden en die op zoek zijn naar een woning.

Uw tussenkomst zorgt ervoor dat ze een beslissende stap kunnen zetten in hun integratie in onze samenleving!

Praktische aspecten
  • Huur : ± 400 €
  • Situatie : Brussel of Namen
  • Domicilie
Contact

Olivier Fagel

Gestionnaire de projets

Responsable Logement

+32(0)2/505.32.32

+32(0)488/40.81.33

olivier@mentorescale.be

 

Wordt vrijwilliger

Elk jaar krijgen we hulp van vrijwilligers die de permanentie verzorgen, de jongeren helpen om te slagen op school of om een woning te zoeken, enz.

Indien u zich ook wil vervoegen bij ons team, gelieve ons te contacteren via dit adres: info@mentorescale.be.

We zullen samen bekijken aan welke taken u kan deelnemen, afhankelijk van uw beschikbaarheid, wil en competenties.