Peterschap

Peterschap

Voorstelling van het project

Nadat men het statuut van vluchteling verkrijgt, lijden NBMV’s vaak onder eenzaamheid. Ze moeten het centrum verlaten en worden geconfronteerd met veel administratieve handelingen en het alleen wonen. Voor de jongeren die we begeleiden, stellen we een peter, een meter of een gezin voor ter verrijking van hun banden in België en om een werkelijke verankering mogelijk te maken.

Dit project is in de eerste plaats gericht op jongeren die genieten van individuele opvolging door Mentor-Escale en op diegenen die deelnemen aan de collectieve activiteiten. De maatschappelijk werkers bepalen welke jongeren die kunnen opgenomen worden in het peterschapsproject.
Wat de peters, meters en gezinnen betreft, bestaan er geen type-profielen. Bepaalde relationele competenties zijn echter wel onmisbaar, meer bepaald een nieuwsgierigheid en interesse voor andere culturen. Het is ook noodzakelijk om beschikbaar te zijn om zijn of haar pete- of metekind te leren kennen volgens een tempo dat gezamenlijk afgesproken wordt.

Een getuigschrift van goede zedelijk gedrag model 2 wordt ook gevraagd bij de aanvang van het peterschap.

Voorbereiding van de peters

We maken kennis met de geïnteresseerde personen om samen met hen hun motivatie voor het peterschap, hun eventuele gelijkaardig opgedane ervaring na te gaan en om hen het dagelijks leven van de jongeren die wachten op een peter of meter voor te stellen.  We bouwen samen aan het peterschapsproject.

Eens het project vorm heeft gekregen, wordt het profiel van de jongere voorgesteld aan de toekomstige peter. Hierna word een eerste ontmoeting vastgelegd.

Voorbereiding van de jongeren

De sociale of educatieve referentiepersoon van de jongere van Mentor-Escale spreekt met hem over het project en peilt naar zijn motivatie. Indien hij geïnteresseerd is, wordt er een gesperk voorzien om samen na te gaan wat zijn verwachtingen zijn met betrekking tot het peterschap. Vervolgens gaat het team van Mentor op zoek naar een peter, meter of een familie. Éens we een persoon of een familie gevonden hebben die geschikt zou zijn voor de jongere, spreken we erover met de jonge vluchteling en organiseren we een eerste ontmoeting tussen hen.

Opvolging van he peterschap

Er wordt regelmatig getelefoneerd na de eerste en tweede ontmoeting. Een referentiepersoon van het project is bereikbaar voor iedereen die deelneemt aan het project en dit gedurende het ganse peterschap. Er worden regelmatig ontmoetingen georganiseerd om de opvolging en het goede verloop van het peterschap te verzekeren.

Word peter of meter

Indien u een steunfiguur wil worden voor een jonge erkende vluchteling en uw tijd aan anderen of aan activiteiten wil schenken, gelieve contact op te nemen met  Julie Charlet per e-mail:

julie.charlet@mentorescale.be