Bronnen en financieel beheer

Bronnen en financieel beheer

De fondsen van Mentor-Escale zijn afkomstig van subsidies die toegekend worden door verschillende Belgische en Europese machtsniveau’s, giften van bedrijven en particulieren en inkomsten van evenementen georganiseerd door de vzw. We ontvangen ook materiële hulp in de vorm van voedselschenkingen.

Overheidsfinanciering

In 2017 hebben 11 overheidsorganismen verschillende projecten van Mentor-Escale en Mentor-Jeunes gefinancierd.

Mentor-Escale

 

 

 • Het Europees AMIF-fonds (Asylum & Migration Fund) – Opvang subsidieert de projecten Onthaalgezinnen en Manorea (het delen van expertise).
 • Fedasil financiert 20 opvangplaatsen in 3e fase voor bijzonder kwetsbare NBMV’s die erkend werden als vluchteling. Fedasil ondersteunt ook het project Onthaalgezinnen.
 • We kunnen genieten van LII-steun (Lokaal Integratie-Initiatief) van Wallonië voor de begeleiding naar zelfstandigheid binnen de antenne in Namen en onze nieuwe antenne in Luik.
 • De Overheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt de begeleiding naar zelfstandigheid en de zoektocht naar woningen voor jongeren in Brussel. Het heeft aan Mentor-Escale ook een subsidie verleend voor de projecten Onthaalgezinnen en Peterschap.
 • Het Ministerie van Onderwijs van de Waals-Brusselse Federatie heeft een subsidie toegekend aan Mentor-Escale Namen voor de omkadering en de begeleiding rond de school..
 • Het Ministerie van Jeugdhulpverlening van de Waals-Brusselse Federatie ondersteunt het project Onthaalgezinnen en het proefproject transitwoningen in Vorst (4 plaatsen).
 • Het Brussels Gewest en Wallonië verleent ons tewerstellingssteun (APE en ACS).
 • Het Fonds Sociale Maribel van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft gezorgd voor de versterking van het team door de toekenning van de noodzakelijke middelen om twee voltijdse werknemers te kunnen betalen.
 • De gemeente Elsene maakte, via de toekenning van een subsidie en de terbeschikkingstelling van de theaterzaal Mercelis, het mogelijk om de voorstelling Porteur d’Histoire te organiseren, ten gunste van Mentor-Escale.
 • De Federale en Bicommunautaire Sociale Fondsen van de Non-Profit Sector (FE.BI) maken het ons mogelijk om de maandelijkse supervisie van het team en vormingen voor de werknemers te financieren.
Mentor Jeunes
 • Het project schoolverankering dat we samen met AMOS leiden wordt gesteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor een periode van 3 jaar (2015-2018).
 • Van 2016 tot 2020 financiert de Franstalige Gemeenschapscommissie (COCOF) jaarlijks de sociojuridische begeleiding (project zelfstandigheid) van 60 jongeren.
 • Een begeleiding gericht op de verbetering van het financieel beheer van de VZW werd mogelijk gemaakt door de tussenkomst van het Fonds Social du Secteur Socioculturel et Sportif.

Partnerschappen met de privésector

Naast deze publieke financiering, konden we meerdere partnerschappen tot stand brengen, zoals:

De Collibri Foundation* van de Colruyt Group verleent steun aan het project zelfstandigheid en schoolbegeleiding.

Het ING-fonds* financiert een deel van de verwezenlijking van de film “Verhalen van NBMV’s of de school van het leven”.

Het Célina Ramos-fonds* heeft een som ter beschikking gesteld aan Mentor-Escale om de toegang voor jongeren tot een woning te vergemakkelijken.

Het Europees Programma voor Integratie en Migratie (EPIM)* maakt het ons mogelijk om de begeleiding naar zelfstandigheid te versterken en een project rond peterschap te ontwikkelen.

De Koning Boudewijnstichting steunt het project gezinnen.

De vzw Action Vivre Ensemble kent ons financiering toe voor de oprichting van een circusatelier..

* via de Koning Boudewijnstichting

CAP 48 heeft financiering verleend aan Mentor-Escale voor de begeleiding van jonge mama’s (in het kader van de actie Viva for Life) en aan Mentor-Jeunes voor school.

Tot slot heeft Mentor-Jeunes, als tweede laureaat van de Koningin Paola-Prijs voor het Onderwijs, een som gewonnen die besteed werd aan de ondersteuning rond scholing van de (ex-)NBMV’s.

Particuliere schenkingen

Dit jaar nog kon Mentor-Escale rekenen op de financiële hulp van particuliere donors.

Eigen inkomsten

Elk jaar organiseren we een voorstelling waarmee we inkomsten  verwerven om loonkosten en bepaalde werkingskosten die niet omlaag kunnen, te kunnen dekken.

Concrete materiële hulp

De voedselbank van Brussel-Brabant en de onderneming Arc-en-Ciel hebben ons niet-bederfelijk voedsel geschonken dat de jongeren , die niet over inkomsten beschikken gratis kunnen ophalen bij Mentor-Escale.

Voor het schooljaar 2017-2018, hebben we 5 “sportkaarten” aangeboden gekregen van de Université Libre de Bruxelles. Hierdoor kunnen jongeren deelnemen aan verschillende sporten georganiseerd door de Universiteit.

We hebben ook tien computers bestemd voor onze jongeren gekregen in het kader van het project “PC Solidarity” van de vzw Close the Gap*.