Collectieve activiteiten

Collectieve activiteiten

De collectieve activiteiten hebben als doel het doorbreken van het isolement en dienen om de jongeren in staat te stellen om een eigen netwerk te ontwikkelen. Het maakt het ook mogelijk om de culturele roots van de jongeren te versterken en hun integratie te bevorderen. Het zorgt er ook voor dat ze nuttige kennis en praktijk opdoen voor hun sociale (re)integratie. Deze activiteiten helpt hen ook om een volwaardige actor te worden in de samenleving.

Onthaal

Deze ontspanningsruimte maakt ontmoetingen en de totstandkoming van een band tussen de verschillende jongeren mogelijk. In Brussel bevindt deze ruimte zich op het gelijkvloers van het gebouw in de Opperstraat. De jongeren kunnen er gebruik maken van een ping pong-tafel, kicker, gezelschapsspelletjes, een speelkamer voor de kinderen, enz. Ze kunnen er thee drinken, iets eten, de krant lezen, praten, andere jongeren ontmoeten,…

In diezelfde ruimte zijn computers ter beschikking. De jongeren komen er informatie opzoeken op het internet en gebruiken het voor hun huiswerk. Er is steeds een persoon aanwezig die ook het onthaal verzorgt voor diegenen die hun maatschappelijk werker willen zien. Deze permanentie wordt verzekerd door verschillene teamleden en vrijwilligers.

Ze kunnen er ook telefoneren, printen, faxen, kopies maken van documenen voor de verschillende stappen die ze moeten ondernemen (voor school, administratie, huizenzoektocht, zoeken naar een stage of werk, enz.).

Workshops en projecten

Elk jaar wordt er, in functie van de wensen van de jongeren, de competenties en de know how van het personeel of van voorstellen van verschillende partners, verschillende workshops georganiseerd door het educatief team. Dit wordt door hen of spelers van buitenaf geleid. Er worden diverse thema’s aangesneden: sport, koken, hulp bij het zoeken naar een woning, plastische kunst, musical, oriëntatie en hulp bij school, enz. Er hebben ook al activiteiten plaats gevonden speciaal gericht op jonge mama’s.

We stellen, afhankelijk van de opportuniteiten (we kunnen genieten van artikel 27) ook aan de jongeren voor om deel te nemen an verschillende (culturelen, sportieve, educatieve) activiteiten buitenshuis die soms in samenwerking met andere organisaties georganiseerd worden: concerten, uitstappen naar andere steden, theatervoorstellingen, enz.

We hebben ook al projecten op grote schaal geroganiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat sommige jongeren betrokken waren bij de voorbereidingsfase die lang en complex was en heeft ondermeer geleid tot de verwezenlijking van twee CD’s: Tussenstop in Elsene  in 2009 (resultaat van een samenwerking tussen Mentor-Escale en Jean-Louis Daulne) en Gekruiste verhalen in 2014. Tijdens de creatie van dit tweede album werden er verschillende interviews/debatten gehouden met de jongeren die deelnamen aan het project. Het werd uitgezonden tijdens Samarc’ondes (een project rond uitdrukking op de radio van de AMO (= service d’Aide en Milieu Ouvert) Samarcande. Door deze interviews konden de jonge artiesten uitleg geven over de thema’s die ze gekozen hadden, hun relatie met betrekking tot hun liedjes, hun motivatie om te zingen, enz. Naast het afgewerkt product, ging het vooral om een samenwerkingsverband dat de animatoren het mogelijk maakte om een intensieve deelname van de jongeren te oefenen.

Hierna werden er verschillende clips gedraaid ter begeiding van enkele stukken uit Tussenstop in Elsene  en Gekruiste verhalen. Tot slot hebben de jonge muzikanten van Mentor-Escale live gespeeld tijdens verschillende evenementen: Babel Festival, Sound of Etterbeek, FEU 2015,…

Feestjes

We organiseren meerdere keren per jaar feestjes in Mentor-Escale. Zo maken we gebruik van bepaalde bijzondere dagen in het jaar om de jongeren de gelegenheid te geven om te vieren (start nieuwe schoolhaar, halloween, Sinterklaas, suikerfeest, oudjaar,…). Deze evenementen zijn meestal open voor personen van buitenMentor-Escale, om ontmoetingen tussen NBMV’s en niet-NBMV’s te bevorderen. Deze momenten, die eerder multucultureel dan wel cultureel zijn, vormen zowel een goede gelegenheid om kennis te maken met feestdagen die het leven in België kenmerken als een gelegenheid om uitdrukking te geven aan hun oorspronkelijke cultuur. Vanuit diezelfde filosofie kiezen we soms een land uit dat we in de verf zetten. Tijdens dit „Landenfeest” vervullen sommige jongeren een actieve rol in de organisatie van de avond, waarin ze een streek voorstellen, de geschiedenis, de geografie, gewoontes en tradities, enz. Deze momenten zorgen ervoor dat de jongeren zich amuseren en mekaar in een ontspannen en gemoedelijke sfeer kunnen leren kennen.

Opleiding tot burgerschap

Tijdens deze opleiding van één week, leren de jongeren aan de hand van verschillende modules de fundamenten van de Belgische samenleving beter kennen.
Elke dag gedurende deze week wordt een specifiek onderwerp aangesneden over het leven in België. Zo zagen in 2016 bijvoorbeeld de modules van de burgerschapsweken er als volgt uit:

  • Maandag: Culturele diversiteit
  • Dinsdag: België beter begrijpen.
  • Woensdag: Goed wonen in Brussel.
  • Donderdag: School en opleidingen.
  • Vrijdag: De grote schattenjacht van Mentor-Escale.

Deze opleidingsweken, die zowel ludiek als educatief zijn, zijn ook bedoeld om de jongeren met elkaar in contact te brengen en een band met het team te smeden ter bevordering van latere begeleidingen.

Kampen

Deze overnachtingen maken het voor de jongeren die naar Mentor-Escale komen mogelijk om eens uit Brussel weg te zijn en deel te nemen aan het leven in groepsverband.

De uitstappen en overnachtingen zijn bevoorrechte momenten om in groep te leven waardoor de jongeren vriendschappen kunnen sluiten en versterken. Ze bevorderen ook het feit dat de jongeren uitdrukking kunnen geven aan hun ervaringen. Tot slot versterkt het ook de band tussen de jongeren en de teamleden van Mentor-Escale.

Bovendien is deze onderbreking van het dagelijks leven dat vaak zwaar en uit veel verantwoordelijkheden bestaat, de manier om te vergeten dat ze een NBMV zijn en geeft het hen het gevoel dat ze deel uitmaken van een familie en kind zijn “zoals de anderen”.