Nuttige links

Hier is een niet-uitputtende lijst van diensten die betrekking hebben op de begeleiding van verbannen jongeren.
Vindt u geen antwoorden op uw vragen?
Neem contact met ons op!

Verenigingen & Diensten

Gastgezin- en peetschapprojecten voor NBMV.

Crisis- en opvangcentrum voor adolescenten.

Onderzoekscentrum dat vraagstukken in verband met migratie en culturele diversiteit bestudeert en de rechten van buitenlanders bevordert.

Helpt slachtoffers van oorlog, geweld, rampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht.

Coördinatie en initiatieven voor vluchtelingen en vreemdelingen.

Vluchtelingen integratie beweging.

Algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind.

Medisch-psychosociaal centrum voor vluchtelingen.

Het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers.

Bijstand aan minderjarigen in moeilijkheden en kinderen die geacht worden gevaar te lopen (d.w.z. wier gezondheid of veiligheid wordt bedreigd).

De VZW verstrekt informatie over de toegang tot gezondheidszorg voor mensen met een precaire verblijfsstatus.

Platform van organisaties die, direct of indirect, met MENA werken. Minderjarigen in ballingschap houdt zich ook bezig met vraagstukken in verband met buitenlandse kinderen die met hun ouders in België verblijven.

Opvang- en steuncentrum voor minderjarigen uit MENA en slachtoffers van mensenhandel.

Beweging tegen racisme, antisemitisme en xenofobie.

Opvang- en steuncentrum voor minderjarigen uit MENA en slachtoffers van mensenhandel.

Beweging tegen racisme, antisemitisme en xenofobie.

Opvang-, begeleidings- en ondersteuningsstructuur voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Dienst voor geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerd in de begeleiding van verbannen personen.

Bijstand aan minderjarigen in moeilijkheden en kinderen die geacht worden gevaar te lopen (d.w.z. wier gezondheid of veiligheid wordt bedreigd).

Dienst voogdij van de FOD Justitie.

Overige bronnen

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind [ENG].

Pedagogische fiche [FR] “Les Mineurs Étrangers Non Accompagnés en Belgique”. Dit informatieblad is opgesteld als aanvulling op het Amnesty International-dossier “La migration ici et ailleurs” (2016) om de specifieke kwestie van de NBMV aan te pakken.

“A deadly journey for children: The migration route from North Africa to Europe”  (UNICEF). [ENG]

“Left behind – Refugee Education in Crisis” [ENG] Document over de toegang tot onderwijs voor jonge vluchtelingen.

Memorandum [FR] van de Concertation wallonne van de actoren belast met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen