Voor wie?

In 2020 bereikten onze acties meer dan 400 begunstigden

0
Jongeren kregen individuele begeleiding
0
Jongeren hebben deelgenomen aan collectieve activiteiten
0
Jongeren genieten van onze sociale permanentie

Wie zijn de MENA?

Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (MENA) zijn jonge ballingen jonger dan 18 jaar die zonder ouders of wettelijke voogden in België aankomen.

Net als volwassenen gaan kinderen meestal in ballingschap om oorlog en situaties van gewapende conflicten, vervolging, ellende en ontbering te ontvluchten. Ze worden gedwongen hun huizen te verlaten en hun land te ontvluchten om hun fysieke en morele integriteit te behouden. Sommigen zijn ook het slachtoffer van mensenhandel met het oog op economische of seksuele uitbuiting.

Na een bijzonder gevaarlijke reis komen sommige van deze kinderen aan in een West-Europees land als het onze. Dan staan ze alleen. Ze lijden onder familiescheiding, misbruik en trauma.

Zodra ze het land binnenkomen, lopen deze jongeren vaak tegen de taalbarrière aan, ze worden geconfronteerd met een nieuwe cultuur, een administratief systeem dat ze niet kennen… Meestal bezitten ze niets, ze zijn bijzonder kwetsbaar en gemakkelijk uit te buiten. Ze lijden sociaal en psychologisch en hebben hulp nodig die is afgestemd op hun behoeften.

Deze kinderen en adolescenten hebben dezelfde behoeften als jongeren geboren in België: een luisterend oor, aandacht, veiligheid en toekomstperspectieven. Ze willen met jonge mensen van hun leeftijd kunnen omgaan, lachen en plezier hebben, een fatsoenlijk leven leiden en een betere toekomst opbouwen.

Témoignage d'un jeune migrant/réfugié en Belgique aidé par les dons de Mentor-escale

De mensheid moet het kind het beste geven dat ze heeft.Verklaring van Genève over de rechten van het kind, 1924

Het publiek van Mentor-Escale

Mentor-Escale begeleidt de MENA bij hun vertrek uit de opvangcentra, wanneer hun integratie in België begint. Het is op dit ogenblik dat deze jongeren huisvesting moeten vinden, naar school moeten gaan, eten, zich moeten kleden en hun plaats in de Belgische samenleving moeten vinden zonder ouders om hen te ondersteunen.

De jongeren die we begeleiden zijn of waren MENA en hebben officieel hun intrede gedaan op Belgisch grondgebied. Onze ondersteuning wordt op vrijwillige basis aangeboden: jongeren moeten vragende partij zijn om toe te treden tot de vzw en kunnen deze op elk moment verlaten.

Raadpleeg ons laatste activiteitenverslag voor meer informatie over het profiel van de Mentor-Escale-jongeren.

Mentor-Escale biedt 3 soorten ondersteuning op weg naar autonomie: 

Voor meer informatie of om u in te schrijven voor Mentor-Escale gaat u naar deze pagina’s.