Sociale permanentie

Onthaal en eerstelijnsoriëntatie

Bij Mentor-Escale biedt een eerstelijnsonthaal iedereen die er komt een eerste snelle analyse van de situatie, begeleiding of ondersteuning binnen onze sociale permanentie.

Brussel

De permanentie is elke namiddag toegankelijk van maandag tot en met vrijdag.

Ze maakt het mogelijk om hulp en advies te bieden aan een breder publiek dan deze van de MENA: jong en oud die niet, niet meer of nog niet in aanmerking komen om te genieten van individuele opvolging, evenals iedereen die zich aanmeldt bij onze vzw.

Het doel is om de toegang van deze mensen tot hun sociale rechten en tot bepaalde apparatuur die ze nodig hebben (computers met internet, telefoon, printer…) te bevorderen.

De permanentie wordt door de verschillende teamleden afwisselend, rechtstreeks aan het onthaal, elke namiddag van maandag tot vrijdag, verzekerd. Hoewel de werknemers specifiek zijn opgeleid voor de MENA, hebben ze ook een solide basis van een meer algemene sociale steun. Een maatschappelijk werker is beschikbaar in een kantoor dat afgescheiden van het onthaal is, om vragen te behandelen die meer vertrouwelijkheid vereisen.

Contact:

Namen

De sociale permanentie is toegankelijk op dinsdag en donderdag van 13u30 tot 17u30.

Ze maakt het mogelijk om hulp en advies te bieden aan voormalige MENA die niet (meer) genieten van de individuele sociale opvolging bij Mentor-Escale.

De zorg vereist een registratie en een eerste analyse van de situatie.

Contact: