Peter- en meterschap

Wat is peterschap?

Het peterschapsproject bestaat erin een peter, een meter of een vrijwillig peterschapsgezin te koppelen aan een jongere die daarom vraagt. Zo treedt de jongere uit zijn isolement, kan hij zijn banden met België versterken en een echt ankerpunt uitbouwen.

Voor de peters en de meters gaat het er niet alleen om steun aan deze jongeren te bieden, maar ook om een echte en rijke interculturele ervaring te beleven.

Concreet, voor jongeren

Dit project is in de eerste plaats gericht op jongeren die genieten van een individuele opvolging bij Mentor-Escale, maar ook op jongeren die deelnemen aan collectieve activiteiten. Het zijn de maatschappelijk werkers die bepalen welke jongeren zich kunnen aansluiten bij het peterschapsproject.

De sociale of educatieve referentiepersoon van de jongere bij Mentor-Escale vertelt hem over het project en onderzoekt zijn motivatie. Als hij geïnteresseerd is, wordt er een interview gepland om met hem zijn verwachtingen en het peterschapskader te bespreken. Vervolgens gaat het Mentorteam op zoek naar een peter, een meter of een peterschapsgezin. Zodra we een persoon of gezin hebben gevonden die bij de jongere past, praten we met de jonge vluchteling en regelen we een eerste ontmoeting tussen hen.

Concreet, voor peters en meters

Er zijn geen typische profielen, afgezien van bepaalde relationele vaardigheden en een nieuwsgierigheid naar en interesse voor interculturaliteit. Het is ook noodzakelijk om in zekere mate beschikbaar te zijn om uw petekind te kunnen ontmoeten op een ritme dat samen moet worden bepaald. Er zal eveneens een bewijs van goed gedrag en zeden model 2 worden gevraagd voordat het peter- of meterschap begint.

Na een eerste contact ontmoeten we geïnteresseerden om samen het peterschapsproject uit te bouwen. Samen verkennen we hun motivaties, hun mogelijke ervaringen uit het verleden met dit soort projecten, en stellen we hen de realiteit van het leven van jongeren die wachten op een peter/meter voor.

Zodra het project is opgebouwd, wordt het profiel van een jongere gepresenteerd aan de toekomstige peter of meter, waarna een eerste ontmoeting wordt vastgelegd.

Opvolging van het peter- of meterschap

Na de eerste en tweede ontmoeting volgt er altijd een telefonisch contact. Een referentiepersoon van het project blijft bereikbaar voor de personen die aan het project deelnemen, en dit, gedurende heel de duur van het peter- of meterschap. Er worden geregeld bijeenkomsten georganiseerd om de opvolging en het goed verloop van het peter- of meterschap te waarborgen.

Peter of meter worden

Het peterschapsproject wordt in Namen opgezet door Mentor-Escale en in Brussel door onze zusterorganisatie Mentor Jeunes.

Namen

Gelieve contact met ons op te nemen via infonamur@mentorescale.be en licht uw belangstelling toe.

U wordt dan uitgenodigd voor een informatiesessie waarin ons team het project nader zal uitleggen.

Brussel

Ga naar de website van onze zusterorganisatie Mentor Jeunes.