Opdracht en waarden

Onze opdracht

De opdracht van Mentor-Escale is om niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (MENA) en voormalige MENA te ondersteunen op de weg naar zelfstandig wonen. Wij ondersteunen jongeren bij het opzetten van een sociaal ondersteuningsnetwerk en bij de progressieve uitwerking van projecten die hun ontplooiing en integratie in hun nieuwe leefomgeving bevorderen.
Via een individuele en een collectieve as biedt Mentor-Escale deze jongeren een sociaal-educatief kader dat is aangepast aan elke jongere om hen te begeleiden naar:

  • Hun autonomie,
  • Hun ontwikkeling en welzijn,
  • De sociale link,
  • De ontwikkeling van een kritisch, actief, verantwoordelijk en ondersteunend burgerschap,
  • De toegang tot hun sociale rechten,
  • De ontwikkeling van hun levensproject.

Onze waarden

Onthaal

We zorgen ervoor dat elke jongere zich welkom voelt, zowel bij onze instelling als bij de mensen die er werken en de jongeren die er langskomen.

Een luisterend oor en vertrouwelijkheid

Het gaat over luisteren naar de tiener zonder vooropgezette ideeën, en proberen te begrijpen wat zijn situatie is en wat zijn doelstellingen en zorgen zijn. De jongere moet er zeker van zijn dat wat hij deelt niet zonder zijn toestemming aan derden zal worden bekendgemaakt.

Responsabilisering

We proberen jongeren voortdurend te betrekken bij de genomen stappen, om hen actoren te maken van hun keuzes en hun gevolgen. Dit is om hen in staat te stellen een handelingsmacht te geven,  beslissingen te nemen en hun problemen zelf op te lossen.

Positieve versterking

We proberen jongeren voortdurend te betrekken bij de genomen stappen, om hen actoren te maken van hun keuzes en hun gevolgen. Dit is om hen in staat te stellen een handelingsmacht te geven, beslissingen te nemen en hun problemen zelf op te lossen.

Rekening houden met het referentiesysteem van de jongere

We zijn ons bewust van de cultuurshock die sommige jongeren kunnen ervaren en zorgen ervoor dat ze niet vergeten waar ze vandaan komen, door uitwisselingen te bevorderen over hun manier van leven in hun cultuur van herkomst en over de manier van leven in Europa.

Interdisciplinariteit

Bij Mentor-Escale wordt de begeleiding van de jongere gezien vanuit de verschillende professionele richtingen die deel uitmaken van ons team. Dit werkmodel maakt het mogelijk om de jongere in al zijn complexiteit te mobiliseren.