Ons verhaal

2021

Implementering van de nieuwe organisatie van de twee "zuster-vzw’s", Mentor-Escale en Mentor Jeunes

Nieuwe identiteiten, nieuwe samenwerking, maar altijd met dezelfde gemeenschappelijke opdracht: jonge MENA en voormalige MENA helpen en verwelkomen. Meer informatie

2020

Reorganisatie van de vzw's Mentor-Escale en Mentor Jeunes

Mentor-Escale en Mentor Jeunes beginnen aan een belangrijk proces van reorganisatie van hun activiteiten om MENA en ex-MENA een kwaliteitsvolle en steeds noodzakelijkere dienstverlening te blijven bieden. De hoofdlijnen zijn:

  • Het gezinsopvangprogramma wordt vanaf 01/01/2021 ondergebracht in de vzw Mentor Jeunes.
  • Mentor-Escale richt zich opnieuw op haar hoofdtaak, de begeleiding van MENA en ex MENA bij het leren autonoom te worden via individuele opvolging en collectieve activiteiten.
  • Sluiting van de Luikse vestiging op 31/12/2020.

2017

Tweede winnaar van de Koningin Paolaprijs voor Onderwijs

Mentor-Escale is Tweede winnaar van de Koningin Paolaprijs voor Onderwijs voor het schoolaansluitingsproject voor MENA en voormalige MENA. Deze prijs beloont “initiatieven die een echte en significante nieuwe impuls geven aan het onderwijs, gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit ervan en het tonen van creativiteit en innovatie”.

2016

Finalist voor de Federale Prijs voor de Armoedebestrijding

Mentor-Escale 2016 is een van de 6 finalistenorganisaties voor de Federale Prijs voor de Armoedebestrijding.

2016

Opening van een Luikse vestiging

Mentor-Escale opent een vestiging in Luik. Het sociaal kader is identiek aan dat van Brussel. Individuele sociale en educatieve ondersteuning en collectieve activiteiten worden aangeboden aan jonge MENA en ex-MENA.

2015

Premie van BNP Paribas Fortis Foundation Awards

Premie van BNP Paribas Fortis Foundation Awards aan Mentor-Escale voor haar steun aan de MENA.

2015

Prijs van het fonds Jeanne Van Quickenborne

Mentor-Escale ontvangt deze prijs, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, voor haar project om jonge (toekomstige) niet-begeleide buitenlandse moeders te begeleiden. Mentor-Escale kreeg de prijs omdat “zij een zeer kwetsbaar publiek bereikt en veel belang hecht aan het welzijn van jonge moeders en hun baby’s, zonder de plaats van de moeder in te nemen. Ze geeft hun het vertrouwen om een nieuw leven te beginnen in onze samenleving”.

2012

Ontstaan van Mentor-Jeunes

Een tweede VZW, Mentor Jeunes, werd opgericht om beter in te spelen op de Belgische institutionele realiteit.

2012

Opening van een vestiging in Namen

Mentor-Escale opent een vestiging in het Waals Gewest: Mentor-Escale Namen (voorheen PARI MENA). Het sociaal kader is identiek aan dat in Brussel: individuele sociale en educatieve ondersteuning en collectieve activiteiten worden aangeboden aan jonge MENA.

1999

Naar de oprichting van een voogdijsysteem voor de MENA

Mentor-Escale werkt samen met verschillende instellingen en NGO’s om het platform Minderjarigen in Ballingschap te vormen met als doel hun knowhow uit te wisselen en te lobbyen bij nationale en Europese autoriteiten. Een van de vruchten van dit werk is de goedkeuring, op 24 december 2002, van de programmawet inzake de voogdij over niet-begeleide buitenlandse minderjarigen, bekend als de Tabitha-wet. Sinds 2004, het jaar van de inwerkingtreding, krijgen de MENA die in België aankomen een voogd tot hun 18de.

1997

Van Mentor naar Mentor-Escale

De peters/meters worden vaak overweldigd door de administratieve, sociale of zelfs psychologische problemen waarmee jongeren worden geconfronteerd wanneer ze een opvangcentrum verlaten om alleen te gaan wonen. Zo ontstond het idee van een echte sociale dienst. De vzw Mentor fuseert met Escale, een vereniging die een tiental MENA’s huisvest. Mentor-Escale groeit en stelt haar begeleidingsproject van jonge ballingen bij. Er worden collectieve activiteiten georganiseerd, de schoolondersteuning versterkt, een coördinatiepost gecreëerd.

1995

De oprichting van de vzw Mentor

François Casier zet samen met Exil een sponsorprogramma op dat zal leiden tot de oprichting van de vzw Mentor. De mentor is iemand die tijdens een tocht begeleidt, helpt om obstakels te overwinnen. Het peterschap werd ontworpen als morele begeleiding, zonder accommodatie of financiële hulp.

1993

Het uitgangspunt: een ontmoeting

Na een toevallige ontmoeting met een jonge Roemeen die in het Klein Kasteeltje verbleef, ontdekt François Casier, bedrijfsleider, de wereld van de vluchtelingen. Hij helpt op verschillende manieren niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (MENA). In die tijd ging het lot van de MENA niet veel mensen aan. Om zijn actie uit te breiden, neemt hij contact op met het centrum voor mentale zorg, Exil. Hij helpt een jonge Djiboutaan aan werk en besluit het peterschap over hem aan te gaan omdat hij geraakt is door zijn eenzaamheid en zijn behoefte aan begeleiding.