Individuele begeleiding

Wat is individuele begeleiding?

Mentor-Escale begeleidt niet-begeleide buitenlandse minderjarigen na hun vertrek uit opvangcentra, na het verkrijgen van een statuut dat hen in staat stelt in België te blijven. We stellen dan voor om hen te volgen in de verschillende stadia van hun nieuwe leven in België.

Deze opvolging is de basis van de begeleiding naar autonomie. Elke jongere heeft een referentie maatschappelijk werker die hij zo vaak als nodig is kan komen opzoeken tijdens heel de duur van zijn opvolging. Het doel is om jongeren te ondersteunen op hun weg naar autonomie door hen een actieve rol te geven in de stappen die zijn gezet om hen in staat te stellen geleidelijk een levensproject te ontwikkelen en een volwaardige speler in de samenleving te worden.

De maatschappelijk werkers helpen de jongere bij alle administratieve en sociale procedures die hij/zij moet doorlopen, de jongere leert geleidelijk aan om deze stappen zelf uit te voeren (proces van “doen met” en niet “doen in plaats van”). De procedures kunnen zeer verscheiden zijn, variërend van registratie in de gemeente tot het maken van een afspraak met een gespecialiseerde arts. Bovendien blijven maatschappelijk werkers, naast de voltooiing van deze verschillende taken, vertrouwde personen van wie adolescenten weten dat ze zich tot hen kunnen wenden wanneer ze problemen tegenkomen of vragen hebben op elk gebied van hun nieuwe leven.

Onderwijs en opleiding zijn een fundamenteel onderwerp om de MENA toe te laten zich in de samenleving te integreren. Elke tiener wordt dus door Mentor-Escale begeleid om samen zijn situatie, zijn wensen en zijn behoeften te analyseren. Hij wordt aldus op de hoogte gebracht van het functioneren van het onderwijs en de opleiding in België om grondig een project op te zetten dat hem past. Hij zal ook worden gevolgd en ondersteund tijdens zijn schoolcarrière.

Een team van vrijwilligers staat ook permanent ten dienste van de leerlingen om hen met hun huiswerk te helpen.

Mentor-Escale biedt een begeleidingsproject van jongeren in huisvesting onder toezicht, bekend als “transit huisvesting”. Dit heeft een heel specifiek doel: het voorbereiden van de MENA met bijzondere kwetsbaarheden op een zelfstandig leven in particuliere woningen, onder nauw toezicht.

Alle jongeren op transit profiteren van een individuele opvolging tot autonomie door een maatschappelijk werker van Mentor-Escale, en wordt begeleid door een opvoeder die regelmatig de woning bezoekt. Hij ondersteunt jongeren om geleidelijk betere eet- of leefgewoonten aan te nemen, onze verschillende sociale codes te integreren en optimaal gebruik te maken van externe diensten (winkel, openbaar vervoer, wasserij, bank, enz.).

De gekozen pedagogische oriëntatie bestaat erin jongeren zoveel mogelijk hun eigen oplossingen te laten vinden om de duurzaamheid en functionaliteit ervan te waarborgen.

Maatschappelijk werkers en vrijwilligers leren de MENA die dat wensen de verschillende manieren om onderdak te vinden en begeleiden hen indien nodig in de verschillende fasen van het proces (telefooncontacten, appartementsbezoeken, ondertekening van de huurovereenkomst, enz.).

Het team is ook aanwezig om de eigenaren gerust te stellen: het legt hen uit dat de jongeren worden begeleid door een dienst en dat ze niet aan zichzelf worden overgelaten.

Indien gewenst en/of noodzakelijk gaat het team naar hun huis om hun leefomstandigheden beter te begrijpen en hen wat advies te geven over het beheer van het dagelijks leven.

De taak van de omgeving is niet om het kind te vormen, maar om hem in staat te stellen zichzelf te bewijzen.Maria Montessori

Vraag naar autonomieopvolging

Om een opvolgingsaanvraag in te dienen, downloadt u het onderstaande formulier en stuurt u het ons per e-mail via info@mentorescale.be.

Toegangsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor individuele autonomieondersteuning, moet de jongere:

  • MENA zijn of geweest zijn,
  • Erkend worden als vluchteling of subsidiaire bescherming genieten (op het moment van de opvolgingsaanvraag),
  • Minderjarig zijn (op het moment van de indiening van de opvolgingsaanvraag),
  • Met de gepaste ondersteuning autonoom (of semi-autonoom) in een woning kunnen wonen,
  • Zich houden aan ons omkaderingssysteem (het reglement ondertekenen en aanvaarden).