Collectieve activiteiten

Waarom een collectieve focus?

Naast individuele follow-up is de collectieve focus van Mentor-Escale erop gericht om het isolement van adolescenten te doorbreken en hen in staat te stellen een persoonlijk netwerk uit te bouwen. De collectieve activiteiten die aan jongeren worden aangeboden, stellen hen in staat zich te uiten, na te denken, hun zelfrespect te ontwikkelen, te leren functioneren met andere jongeren uit verschillende landen en culturen, om hen ertoe te brengen actieve, kritische, verantwoordelijke en solidaire burgers te worden.

Mentor-Escale wordt dus erkend als Jongerengroep bij de Jeugddienst van de Federatie Wallonië-Brussel. Sinds 2019 zijn wij aangesloten bij de Confederatie van Onafhankelijke en Pluralistische Jongerenorganisaties (COJ).

Een gevarieerd activiteitenprogramma

Deze informele ruimte binnen onze kantoren is de plek bij uitstek voor ontmoetingen: tussen jongeren uit verschillende landen en culturen, met Mentor-Escale-medewerkers, vrijwilligers en onze partners. Het is een interculturele en bevoorrechte plek om tolerantie, ruimdenkendheid en respect voor elkaars verschillen te ontwikkelen.

Voetbaltoernooi, boks- en yoga-initiatie… Dit zijn allemaal activiteiten om een band te creëren, zonder angst voor de taalbarrière.

Met het oog op interculturele uitwisselingen is dit een kans voor de chef-koks van de dag om anderen kennis te laten maken met een recept uit hun land van herkomst. Deze activiteit is ook een kans, wanneer de maaltijd klaar is, om de jongeren en het team rond dezelfde tafel te verzamelen.

Die verschillende vormen kunnen aannemen (creatieve workshops, spelletjes, historische presentaties, kookworkshop, collectieve maaltijd, concert…), deze momenten zijn een kans om soms de specifieke kenmerken van het land of de cultuur van het land van herkomst van de jongeren in het daglicht te stellen, en ook om hen Belgische of westerse tradities te laten ontdekken.

De artistieke projecten ontwikkeld door Mentor-Escale in samenwerking met andere verenigingen (jongerencentra, kunstscholen…) zijn zeer rijke momenten van expressie, ontmoetingen en cultureel delen.

Elk jaar zetten we burgerschapstrainingsweken op. Het doel van deze opleiding is om jongeren in staat te stellen de grondbeginselen van de Belgische samenleving te begrijpen, om “sleutels” te verwerven om deze beter te begrijpen en beter te beheren in het dagelijks leven.

Er worden heel wat bezoeken georganiseerd om jongeren kennis te laten maken met de steden waarin ze wonen, maar ook in de rest van België. We voeren over het Kanaal van Brussel, ontdekten de ondergrondse van de Citadel van Namen, woonden verschillende theatervoorstellingen bij, genoten van de zon aan de Noordzee…

Deze residentiële verblijven stellen tieners in staat om Brussel te verlaten en deel te nemen aan het gemeenschapsleven. Dit zijn bijzondere momenten die de banden onderling, maar ook deze met het team creëren en versterken. Ze bevorderen de expressie en het delen van ervaringen van de jongeren. Deze tijdelijke opschorting van hun dagelijks leven, vaak zwaar door alle verantwoordelijkheden, stelt hen ook in staat om hun MENA-statuut te vergeten en hen een belangrijk gevoel van verbondenheid te geven.

Inschrijving voor groepsactiviteiten

Toegangsvoorwaarden

Om zich in te schrijven voor groepsactiviteiten moet de jongere:

  • Jonger zijn dan 26 jaar,
  • Officieel zijn aankomst op het Belgische grondgebied hebben aangegeven (een document overleggen waaruit een asielaanvraag blijkt of om een verblijfsvergunning in België te verkrijgen op de registratiedag),
  • Tot ons omkaderingssysteem toetreden (het reglement ondertekenen en aanvaarden).

Brussel

Inschrijving voor de Mentor-Escale Brussel gemeenschapsregeling is op afspraak.

Namen

Inschrijving voor de Mentor-Escale Namen gemeenschapsregeling is op afspraak.