Je bekijkt nu Een nieuwe wind waait in de vernieuwing van onze vzw’s
Création de l'asbl soeur Mentor jeunes pour gérer le projet famille de parrainage et projet parrainage à Bruxelles

Een nieuwe wind waait in de vernieuwing van onze vzw’s

Het jaar 2020 raakte Mentor-Escale en Mentor Jeunes op twee fronten erg hard: die van de gezondheidscrisis en die van een institutionele crisis.

De institutionele crisis is het resultaat van de permanente strijd om de overheidsmiddelen te ontvangen die nodig zijn om ons werk uit te voeren om jonge migranten zonder gezinnen naar autonomie of door plaatsing in pleeggezinnen te begeleiden. Weinig subsidies zijn permanent. Om aan de groeiende behoefte op het terrein te voldoen, moeten we ingaan op de oproep tot het indienen van projecten van overheden op alle niveaus van het Belgische institutionele landschap, elk met zijn eigen specifieke verkiesbaarheids- en rapportagecriteria. In 2019/2020 hadden we meer dan 30 ‘subsidielijnen’, wat resulteerde in een complexiteitsgraad die de capaciteit van een middelgrote NGO overschreed. De gevolgen zijn hard geweest: verschillende managers en werknemers zijn met verlof vanwege een burn-out en opeenvolgende directoraten-generaal hebben het opgegeven de uitdagingen nog aan te gaan.

De raad van bestuur besloot uiteindelijk om ‘in te krimpen’, waarbij de meest tijdrovende en minst productieve subsidies/activiteiten werden opgegeven. Er moesten ontslagen vallen bij Mentor-Escale en de plaatsing en de opvolging van jongeren in pleeggezinnen werden overgenomen door haar zuster-vzw: Mentor Jeunes.

Onze structuren zijn ook niet gespaard gebleven door de covidcrisis. Dit dwong de teams om hun werk te reorganiseren, wat ze bewonderenswaardig deden, waarbij ze zich volledig inzetten ten dienste van de jongeren. Deze laatsten lijden ook onder de gezondheidscrisis: afstands- of intermitterend onderwijs, samenkomstbeperkingen, gedigitaliseerde administratieve of sociale procedures zijn allemaal obstakels voor jongeren die vaak geïsoleerd zijn, of zelfs niet erg geletterd of bekend zijn met onze taal. De gestructureerde en welwillende hulp van Mentor-Escale en Mentor Jeunes om deze kwetsbare jongeren te begeleiden is meer dan ooit essentieel voor een harmonieuze integratie in onze samenleving.

2021 is dan ook een jaar van hoop voor Mentor-Escale en Mentor Jeunes. De gezondheidsmaatregelen nemen geleidelijk af en de institutionele crisis ligt nu achter ons, met teams die gemotiveerd zijn en zich opnieuw richten op hun essentiële opdrachten. Ondanks de ontberingen die ze met zich meebrengt, zien we deze overgangsperiode als een kans voor “vernieuwing”, een kans om onze fundamenten te verstevigen en zo onze opdracht in de loop van de tijd te stabiliseren en te verankeren. De creatie van nieuwe logo’s en websites voor Mentor-Escale en Mentor Jeunes illustreert de dynamiek waar we deel van uitmaken: zich richten op de toekomst, het versterken van de samenwerking tussen onze non-profit organisaties, het vereenvoudigen en verduidelijken van onze missies… en terug opstaan!

François Casier, Voorzitter van de Raad van Bestuur